Дострокове розірвання договору оренди землі

Відповідно до ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

У разі односторонньої відмови від договору у повному обсязі або частково, якщо право на таку відмову встановлено договором або законом, договір є відповідно розірваним або зміненим. При цьому частиною 3 статті 31 Закону України «Про оренду землі» визначено, що договір оренди землі може бути розірваний за згодою сторін або ж на вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Таким чином, за загальним правилом договір оренди землі розірвати в односторонньому порядку неможливо. Водночас слід звернути увагу, що у самому договорі оренди землі можна передбачити підстави його розірвання в односторонньому порядку (наприклад, умовами розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку можуть бути: передача в суборенду земельної ділянки без письмової згоди орендодавця, несплата розміру орендної плати протягом більш ніж три місяці тощо).

Таким чином, нормами чинного законодавства України визначено два шляхи дострокового розірвання договору оренди землі:

  • за згодою сторін;
  • за рішенням суду.

Слід зважати, що підставою для судового рішення про дострокове розірвання договору оренди землі є невиконання умов договору та порушення норм чинного законодавства України.

Згідно зі статтею 32 Закону України «Про оренду землі» на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов’язків, передбачених статтями 24 і 25 Закону України «Про оренду землі» та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об’єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Так, підставами для дострокового розірвання договору оренди землі можуть бути: якщо ініціатором виступає власник земельної ділянки (орендодавець) – нецільове використання земельної ділянки, несплата орендної плати, екологічна шкода ділянці від діяльності орендаря, її забруднення та забур’янення тощо, якщо ініціатором виступає орендар – створення перешкод орендареві у користуванні земельною ділянкою тощо.

Факт розірвання договору оренди землі необхідно зареєструвати. Порядок реєстрації є таким самим, як і для реєстрації самого договору оренди землі.

Comments

залишити коментар

790 Переглядів