Що робити, якщо якість водопостачання незадовільна?

У зв’язку зі значним підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги протягом останніх декількох років громадяни бажають, аби якість таких послуг відповідала встановленим законодавством стандартам. На жаль, це абсолютно не так і комунальні послуги не відповідають навіть мінімальним нормам, встановленим законами України чи іншими нормативно-правовими актами.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що споживач має право на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством.

Послуги з холодного водопостачання повинні надаватись безперебійно або за затвердженим режимом надання послуг протягом року. Допустима перерва – не більш як 6 год. на добу при цілодобовому водопостачанні та не більш як 30 відсотків загального часу надання води за затвердженим режимом (не більше двох разів на місяць). У випадку перевищення допустимої перерви плата за послуги зменшується на 3,3 відсотка місячної плати за кожний день перевищення допустимого строку відхилення.

Особа, відповідальна за якість комунальних послуг

Законодавець передбачає, що якість комунальних послуг – це сукупність нормованих характеристик наданих комунальних послуг, що визначають їх здатність задовольняти встановлені або передбачені нормативними актами потреби споживачів.

Відповідальність за якість наданих житлово-комунальних послуг несе виконавець таких послуг, з яким споживач уклав договір про їх надання.

Виконавцем комунальних послуг є суб’єкт господарювання, який безпосередньо надає послуги, обумовлені договором, споживачеві. Необхідно розмежовувати виконавця житлово-комунальних послуг від їх виробника, особливо при визначенні особи, яка має бути притягнена до відповідальності за неякісні послуги.

Виробник житлово-комунальних послуг – це суб’єкт господарювання, діяльність якого спрямована на створення чи виробництво комунальних послуг.

Звичайно виробник також може здійснювати надання послуг населенню і в такому випадку він буде і виконавцем таких послуг. Якщо ж виробник і виконавець конкретного виду комунальних послуг є окремими особами, то до відповідальності має бути притягнений саме виконавець.

Це пов’язано з тим, що споживач обирає виконавців кожного виду комунальних послуг та укладає з ними договори, однією з умов яких є визначення якості послуг, які особа буде отримувати. Навіть якщо певна комунальна послуга в населеному пункті надається лише одним підприємством, то особа все одно має укласти договір з цим виконавцем, який зі свого боку має дотримуватися умов укладеного договору.

Зменшення чи перерахунок плати за неякісні комунальні послуги

У разі надання виконавцем неякісних житлово-комунальних послуг одним із засобів захисту своїх прав для споживача є зменшення або перерахунок розміру плати за отримані послуги.

Для того щоб вимагати від виконавця зменшення чи перерахунку нарахованої суми за житлово-комунальні послуги, необхідно, по-перше, зафіксувати факт отримання комунальних послуг неналежної якості.

Для цього споживач має викликати представника виконавця комунальних послуг для складання акта-претензії. Найчастіше споживачі намагаються викликати представника споживача шляхом здійснення телефонного дзвінка, але, на жаль, не завжди вдається довести, що було здійснено виклик і виклик був пов’язаний саме з наявністю у споживача претензій щодо якості наданих послуг.

Тобто такий виклик бажано здійснювати у письмовому вигляді із зазначенням дати отримання такого виклику виконавцем.

У виклику (який складається в довільній формі) зазначається прізвище, ім’я та по батькові,точна адреса проживання споживача, а також  найменування  виду неналежно  наданої або ненаданої послуги.  Повідомлення споживача незалежно від його форми (усна або   письмова) обов’язково реєструється  представником  виконавця у журналі реєстрації заявок споживачів. Представник виконавця зобов’язаний повідомити споживачеві відомості про особу,  яка  прийняла  повідомлення (прізвище, ім’я та по батькові), реєстраційний номер повідомлення та час його прийняття.

Представник виконавця має з’явитися для складання акта-претензії у строк, встановлений договором. Найчастіше такий строк становить два робочих дні (форма акту-претензії визначена додатком 2 до Правил).

Складений акт-претензія має бути підписаний споживачем та представником виконавця комунальних послуг. Проте якщо представник виконавця не з’явився у встановлений законом строк або відмовляється підписувати складений акт-претензію, то для того щоб складений самостійно споживачем акт-претензія був дійсним, його мають підписати ще двоє споживачів тих же послуг, наприклад сусіди.

Оформлений належним чином акт-претензія має бути направлений виконавцю житлово-комунальних послуг, який має протягом трьох днів розглянути отриманий документ та прийняти рішення. За результатами розгляду акта-претензії виконавець може прийняти рішення про зменшення оплати за комунальні послуги чи про їх перерахунок. Таке рішення виконавця вважається задоволенням вимог споживача. Однак виконавець має право відмовити у задоволенні вимог споживача та надати письмове обґрунтування відмови.

У разі отримання відмови виконавця у задоволенні претензії особа має звернутися за захистом своїх прав до суду. Тобто подальший розгляд претензій буде відбуватися у судовому порядку.

Позовна заява подається до суду за місцем знаходження житлово – експлуатаційної організації в письмовій формі. Позовна заява повинна містити: найменування суду, до якого подається заява; ім’я (найменування) позивача і відповідача, а також ім’я представника позивача, якщо позовна заява подається представником, їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв’язку, якщо такі відомі; зміст позовних вимог; ціну позову щодо вимог майнового характеру; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, перелік документів, що додаються до заяви.

Ухилення від сплати за неякісні комунальні послуги

Деякі громадяни, отримавши неякісні комунальні послуги, просто перестають їх оплачувати, формуючи таким чином борг перед виконавцем. У разі наявності заборгованості зі сплати комунальних послуг виконавець стягує таку заборгованість у судовому порядку.

Судді задовольняють вимоги виконавців комунальних послуг, адже споживач не може довести, що не сплачує за комунальні послуги, бо вони були надані неналежної якості.

Отже, для уникнення таких ситуацій факти надання комунальних послуг неналежної якості мають бути зафіксовані, а дії виконавця оскаржені у встановленому законом порядку.

Comments

1 081 Переглядів